2017. február 27., hétfő
  • Olvassa minden nap az agrárium friss híreit az MmgOnline agrárhírportálon!         Fizessen elő a Magyar Mezőgazdaságra, Magyarország egyetlen mezőgazdasággal foglalkozó hetilapjára!         Ezen a héten PénzMag, Mmg Gép Piac és Növényorvos melléklet a Magyar Mezőgazdaság hetilapban!          Megjelent a Kistermelők Lapja 2017. februári száma!         Megjelent a Méhészet 2017. februári száma!         Megjelent a Borászati Füzetek 2016/6. száma!        Megjelent a Pegazus - a lovasok lapja 2017. februári száma         Megjelent a Kertbarát Magazin 2017/1-2. száma!       Fizessen elő Magyarország nagymúltú kertészeti szaklapjára, a Kertészet és Szőlészetre!

Lapszemle

2016.05.19., csütörtök, 11:12
Gyukli Krisztián balatonfüredi szőlész-borász

A fenntartható termesztés/gazdálkodás napjaink egyik kardinális kérdése, melyet környezetkímélő technológiákkal, a diverzitás növelésével, a természetes állapotok megőrzésével érhetünk el egyéb tényezők mellett. Az emberi társadalom az ökoszisztémák szerves részét képezi, tevékenységével közvetlenül és közvetve hat az ökoszisztémákra, melyek állapota visszahat az emberi életminőségre. A társadalom számára hasznos javakat a biodiverzitás tartja fenn, biztosítja a rugalmasságot és a források megújítását.

2016.05.19., csütörtök, 11:09
Különböző tápsó adagolási módok hatása az allergének mennyiségére a borokban

Absztrakt

Az elmúlt években előtérbe kerültek az élelmiszerek – ezen belül a borok – fiziológiai hatással rendelkező vegyületei, számottevő figyelem összpontosul a biogén amin tartalomra is. Jelen kísérletünkben a borászati viszonyok közt jelentős hisztamin, tiramin és szerotonin tartalmat vizsgáltuk HPLC technikával, melyek főként aminosavakból képződnek dekarboxileződés során. Kereskedelmi forgalomban lévő tápsók és kombinációinak függvényében figyeltük a biogén aminok mennyiségére gyakorolt hatást (a fermentáció során adagolt különböző tápsók kivételével a 2015-ös Cserszegi fűszeres minták homogénnek tekinthetők). Számottevő változás mutatkozott a vizsgált három vegyület mennyiségében a kezelések hatására, azonban tendencia nem figyelhető meg. A hisztamin és tiramin a megadott toxicitási határértéket nem közelíti meg, a szerotonin mennyisége korábbi eredményekhez képest enyhén emelkedett, azonban ezen pozitív megítélésű vegyület esetén ez nem jelent problémát.
Kulcsszavak: tápsó, biogén amin, hisztamin, tiramin, szerotonin (...)

2016.05.19., csütörtök, 11:06
Nemzetközi borszőlőfajták területi megoszlása a hazai fajtaösszetételben

Cikksorozatunk első két részében a hagyományos műveléshez köthető, illetve a magyar nemesítésű borszőlők szerepét, jelentőségét vizsgáltuk a fajtaösszetételben. A harmadik, egyben befejező részben a világfajtákat és egyéb külföldi borszőlőket tanulmányoztuk. Vizsgálatba csak azokat a fajtákat vontuk, amelyeket a hegyközségek 2015-ben önálló területtel tartottak nyilván. Értékelésünk során a 2015-ös és az uniós csatlakozást követő 2005-ös év statisztikai adatait vetettük össze. Így nem csak egy statikus képet rögzítettünk és elemeztünk, hanem a fajtaösszetételben bekövetkezett változásokat is igyekeztünk bemutatni és értékelni. Esetenként az összefüggések jobb megvilágítása érdekében a vizsgált időszak adatait a KSH 2001-es szőlőterület statisztikai kimutatásával is egybevetettük. A dolgozatban többnyire országos összesített adatok szerepelnek. Ugyanakkor megállapításaink, következtetéseink alátámasztására néhol a borvidékekre vonatkozó részletes adatokat is felhasználtunk. Ezen alapadatok közlésétől terjedelmi okokból el kellett tekintenünk. A vizsgált „külföldi” borszőlőfajták száma összesen 48 (23 fehér, 25 vörös), ami a HNT által 2015-ben regisztrált összes fajta 36%-a. A hibridfajták száma: 18 (7 fehér, 11 vörös), közülük mindössze kettő fajhibrid (Villard blanc, Regent).

2016.05.19., csütörtök, 10:39
Szőlőtermelő gazdaságok eszközszerkezetének vizsgálata - KUTATÁS

Bevezetés

A szőlő- és bortermelés nemcsak gazdaságilag fontos, hanem jelentős kulturális és társadalmi szerepet is betölt. Az ültetvények jelentős értéket, nemzeti vagyont képviselnek. A szőlőtermelő ágazatban a rendszerváltozás jelentős átalakulásokat okozott. A földtulajdon szerkezeti átrendeződésével a nagyüzemi szőlőültetvények jórészt magánkézbe kerültek, az összefüggő, nagy termőterületek, sok kisméretű gazdasággá alakultak. Az EU csatlakozást követően szigorú közösségi szabályozás lépett életbe, a tagállamok részére szőlőterület kvótákat alakítottak ki. 2015. december 31-ig telepítési tilalmat rendeltek el. Magyarország szőlőültetvényeinek összterülete a rendszerváltáskori 138 ezer hektárról 2004-ben 94 ezerre, napjainkra pedig mintegy 80 ezer hektárra csökkent. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának adatai szerint 2013- ban 9663 hektár volt az új telepítésű ültetvény (Magyarország Kormánya B/3566. számú jelentés az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről).

2016.05.19., csütörtök, 10:35
Bortípus vagy sokszínűség

A modern kori, rendszerváltást követő évtizedekben szinte valamennyi hazai borvidéken dolgozó borász előtt kinyílt a világ, és olyan szőlőfajtákkal kezdhetett foglalkozni, amely a leginkább megfelelt személyes szakmai elképzeléseinek és/ vagy piaci várakozásainak. Az olyan szőlőfajták, mint a chardonnay, a cabernet sauvignon, a merlot, majd a pinot noir, a syrah és a rajnai rizling mára országosan elterjedtté és megszokottá váltak.

2016.05.19., csütörtök, 10:31
Képeslap Borovszky Lajos Wekerle telepi nagyvendéglőjével

„…Nietnagel Jónás nem dúsgazdag ember ugyan, legalábbis milliókat nem rak egyik zsebéből a másikba, de mint a polgári életben mondani szokás, igen jól bírja magát. Házán s kereskedésén egyetlen fillérnyi adósság sincs, s ámbár maga rendesen csak egylovas kasszekéren jár a városban, steinbruchi (kőbányai – a szerző megj.) vagy sashegyi pompás termésű szőlejéből mégis saját termetes nyolc német lova hordja haza a mustot.” Volt mit hazahordani, hiszen „Jónás úr mintegy száz negyed (negyed=fertály; 100 negyed=kb. 30 hektár – a szerző megj.) szőlővel bírt Budapest legjobb helyein.” Nietnagel úr komolyan vette borosgazdai mivoltát: „Tíz óra tájban megáll boltja előtt egylovas kasszekere, s ő fölül, és szolgáját hazaküldvén, meglátogatja szőleit, pincéit és egész gazdaságát, mert ő mindenütt személyesen szeret jelen lenni, tudván, hogy a gazda szemeitől híznak a marhák, mit élettelen jószágra is bátran alkalmazhatni.” Nietnagel Jónás, foglalkozására nézve vasárus, igazi budapesti nyárspolgár, Nagy Ignác, a kitűnő újságíró 1843-ban született, Nyárspolgár c. szatírikus írásának hőse, aki azért érdekes számunkra, mert megmutatja: a magát tehetősnek tudó és mások által is annak tartott polgár szinte kötelezően tulajdonosa volt budai, vagy – ahogy, mint láttuk, az író már akkor nevezi – Budapest más területén „pompás termésű” szőlőknek. Nem meglepő módon, Gyürky Antal 1861-es Borászati-Szótárában visszaköszön ez a vélemény: „Buda főváros a Duna jobb partján fekszik, igen nagy kiterjedésű szőlőkkel bír, melyek többnyire tehetős polgárok kezén vannak, kik költséget nem kímélve igen jól s célszerűen mívelik azokat.”

2016.05.19., csütörtök, 10:28
 Dr. Szűcs Balázs

Hatalmas lehetőség előtt áll az ország, hiszen a 2014–2020-as ciklusba jelentős fejlesztési forrásokhoz juthatnak a gazdasági szereplők. Kreatív ötletekben és beruházási kedvben szerencsére nincs hiány, ezt bizonyítja a nagyfokú érdeklődés is a pályázók részéről. A támogatás elnyerése továbbra sem megoldhatatlan probléma azok számára, akik megfelelnek a kiírásnak. Azonban vannak a pályázati és a megvalósítási szakaszban is apró buktatók, ezért is kell hangsúlyozni, hogy a pályázatírás csak vékony szelete egy európai uniós finanszírozásból megvalósuló beruházásnak, egy mindenki számára nyertes szituáció megteremtéséhez, a pénzek szabályos és maradéktalan lehívásához rendkívül sokszínű know-how szükségeltetik – vallja Dr. Szűcs Balázs, a Rekontir BPM ügyvezető igazgatója. (...)

2016.04.13., szerda, 12:00
ÁLLÁSHIRDETÉS – hirdetésszervező munkatársat keresünk!

A Magyar Mezőgazdaság Kft. hirdetésszervező munkatársakat keres agrárszaklapjaihoz budapesti irodájába alkalmazotti munkaviszonyban.

2016.03.31., csütörtök, 17:09

2016 januárjától új támogatási lehetőségek nyíltak meg a mezőgazdasági termékek belső és külső piacon történő megismertetéséhez, promóciójához.

2016.03.31., csütörtök, 17:06

A szőlőtermés mennyiségét, minőségét, az egyes évjáratok nagymértékben befolyásolják. Ebben legnagyobb szerepe az időjárási tényzezőknek van. Hazánkban, egyes években a kontinentális tényezők befolyásolják kezvezőtlenül az adott év időjárását. Gyakori téli, tavaszi fagyok mellett, száraz és csapadékos évek egyaránt előfordulnak. Az évjáratok között gyakran található hűvös, csapadékos és meleg, száraz esztendő. Ezek a szélsőséges éghajlati tényezők okozzák, hogy évjáratonként más-más gomba és állati kártevők szaporodnak el, megnehezítve a növényvédelmi munkánkat, egy-egy évben katasztrofális károkat okozva.

Hírlevél

Ismerősnek jelölöm

Magyar Mezőgazdaság Kft. 1141 Budapest, Mirtusz u. 2. Tel.: +36 (1) 470-0411 Postacím: 1591 Budapest, Pf. 294

Copyright © Magyar Mezőgazdaság Kft. 2009. Minden jog fenntartva!